Sháníte český návod pro navigaci TomTom GO PREMIUM 5 World Lifetime?

TomTom GO PREMIUM 5 World Lifetime – český návod

Předtím, než uvedete navigaci TomTom GO PREMIUM 5 World Lifetime do provozu, pročtěte si pozorně český návod k použití, abyste předešli zbytečným nesnázím. Český návod pro navigaci TomTom GO PREMIUM 5 World Lifetime obsahuje důležité informace pro bezpečnou obsluhu, pro instalaci a pro ošetřování spotřebiče.

Objednat návod TomTom GO PREMIUM 5 World Lifetime

Pokud se nám nepodaří český návod TomTom GO PREMIUM 5 World Lifetime dohledat, nabídneme vám návod k nejbližšímu modelu, cizojazyčnou podobu návodu či vrácení peněz zpět na bankovní účet, a to do 2 pracovních dní

TomTom GO PREMIUM 5 World Lifetime – informace

  • český návod k výrobku TomTom GO PREMIUM 5 World Lifetime vám ze zákona musí přibalit prodejce
  • výrobce a řada: TomTom Navigace
  • parametry:
  • cena TomTom GO PREMIUM 5 World Lifetime: 6 777 K?

TomTom GO PREMIUM 5 World Lifetime základní info
nejlepší cena

 

TomTom GO PREMIUM 5 World Lifetime popis, recenze, obchody

Recenze a poradna TomTom GO PREMIUM 5 World Lifetime
Parametry TomTom GO PREMIUM 5 World Lifetime
Obchody s produktem TomTom GO PREMIUM 5 World Lifetime

Navigace TomTom GO PREMIUM 5 World Lifetime - návod, manuál, příručka.

Recenze TomTom GO PREMIUM 5 World Lifetime

TomTom GO PREMIUM 5 World Lifetime manuál

TomTom GO PREMIUM 5 World Lifetime uživatelská příručka

TomTom GO PREMIUM 5 World Lifetime pdf

Hlavní charakteristiky Výrobce TomTom Ur?ení automobilové Popis produktu Dostat se z bodu A do bodu B s pomocí naviga?ního za?ízení pro automobily znamená vymanit se ze známého a dosáhnout neoby?ejného. S naviga?ním za?ízením pro automobily TomTom GO Premium získáte prov??enou silni?ní a dopravní navigaci podpo?enou integrací služby IFTTT, navigací v poslední ?ásti cesty a funkcí sdílení polohy a o?ekávaného ?asu p?íjezdu. P?izp?sobitelné trasy s možností sdílení v naviga?ním za?ízení pro automobily p?ináší vzrušení z objevování ?idi??m nejen z komunity služby TomTom Road Trips po celém sv?t?. Funkce: *Aktualizace sv?tových map p?es zabudovanou Wi-Fi® - Získávejte nejnov?jší sv?tové mapy a aktualizace softwaru pro naviga?ní za?ízení pro automobily TomTom GO Premium prost?ednictvím zabudované Wi-Fi bez pot?eby po?íta?e. *TomTom Road Trips a MyDrive - Užívejte si vzrušení z cesty. Inspirujte a nechte se inspirovat. Služby TomTom Road Trips a TomTom MyDrive vám pomohou objevit a naplánovat trasy nebo najít po cest? zajímavá a malebná místa p?ímo v naviga?ním za?ízení pro automobily. *Integrace služby IFTTT – uložit, synchronizovat a nastavit - Prom??te události v cílové body pro své naviga?ní za?ízení pro automobily. Využijte funkci služby IFTTT v za?ízení TomTom GO Premium k synchronizaci umíst?ní a adresy událostí, které jste si uložili do kalendá?e. *Sdílejte své umíst?ní a o?ekávaný ?as p?íjezdu* - Díky spolehlivým ?as?m p?íjezdu budou vaši p?átelé, p?íbuzní i spolupracovníci spokojen?jší. Sdílejte své umíst?ní a ?as p?íjezdu bezpe?n? a bez nutnosti použít mobilní telefon. Pomocí naviga?ního za?ízení pro automobily m?žete posílat upozorn?ní na cest? dom? nebo do práce prost?ednictvím integrace služby IFTTT. *Kompatibilní se softwarem pro rozpoznávání hlasu Siri a službou Google Now™ - Získejte plný p?ístup ke svému osobnímu asistentovi, zatímco budete mít telefon bezpe?n? v zavazadle nebo v kapse v režimu úspory baterie. Zeptejte se na aktuální p?edpov?? po?así, zkontrolujte si kalendá?, volejte nebo vyhledávejte informace na internetu a p?itom se soust?e?te na cestu. *Doživotní* p?ístup ke služb? TomTom Traffic - Naviga?ní za?ízení pro automobily TomTom GO Premium – konec dopravním zácpám. Výjime?n? p?esné dopravní informace umož?ují za?ízení TomTom GO inteligentn? plánovat trasy kolem husté dopravy. S vestav?nou SIM kartou a aktualizacemi v reálném ?ase od milión? ?idi?? je to jako mít ohromnou sí? p?átel, kte?í vám pomohou zvolit tu nejlepší trasu. *Doživotní p?ístup* k upozorn?ním na rychlostní radary - Spolehlivá upozorn?ní na stálé a mobilní rychlostní radary. Vyhn?te se nep?íjemnostem díky pravidelným aktualizacím o umíst?ní pevných, mobilních a pr?m?rnou rychlost m??ících radar? bez p?íplatku po celou dobu životnosti* za?ízení TomTom GO Premium. *Volání handsfree a zprávy ze smartphonu - Vychutnejte si pohodlí volání handsfree p?i ?ízení. Reproduktor a mikrofony za?ízení TomTom GO jsou navrženy a uzp?sobeny pro vysoce kvalitní volání handsfree. Poslechn?te si zprávy ze smartphonu bezpe?n?, s rukama na volantu a o?ima na silnici. ?ekn?te „Ano“, když vám za?ízení TomTom GO Premium navrhne, že vám zprávy p?e?te, nebo jednoduše zavolejte lidem, kte?í vám napsali, pomocí volání handsfree. *Ovládání hlasem Ovládejte naviga?ní za?ízení pro automobily TomTom GO Premium svým hlasem. Aktivujte hlasové ovládání v?tou „Ahoj TomTome“ a rychle si nastavte p?íští cíl, vyhledejte adresu, získejte alternativní trasu nebo upravte nastavení hlasitosti ?i jasu. Technické specifikace: *velikost displeje: 5" *rozlišení obrazovky: WVGA *výdrž baterie: až 1 hodinu *aktivní magnetický držák: ANO *interní pam??: 16 GB *podpora karet: ANO (MicroSD až 32 GB) Více informací naleznette na webu výrobce: https://www.tomtom.com/cs_cz/drive/car/products/go-premium-5-inch/ TomTom GO Premium 5" World, Wi-Fi, LIFETIME mapy na Nej-ceny.cz
86 %

návodů dohledáme v českém jazyce.
V ostatních případech vracíme peníze.


43 minut

je průměrná doba dohledání u varianty EXPRESS