Sháníte český návod pro navigaci Wahoo Elemnt BOLT V2?

Wahoo Elemnt BOLT V2 – český návod

Předtím, než uvedete navigaci Wahoo Elemnt BOLT V2 do provozu, pročtěte si pozorně český návod k použití, abyste předešli zbytečným nesnázím. Český návod pro navigaci Wahoo Elemnt BOLT V2 obsahuje důležité informace pro bezpečnou obsluhu, pro instalaci a pro ošetřování spotřebiče.

Objednat návod Wahoo Elemnt BOLT V2

Pokud se nám nepodaří český návod Wahoo Elemnt BOLT V2 dohledat, nabídneme vám návod k nejbližšímu modelu, cizojazyčnou podobu návodu či vrácení peněz zpět na bankovní účet, a to do 2 pracovních dní

Wahoo Elemnt BOLT V2 – informace

  • český návod k výrobku Wahoo Elemnt BOLT V2 vám ze zákona musí přibalit prodejce
  • výrobce a řada: Wahoo Navigace
  • parametry:
  • cena Wahoo Elemnt BOLT V2: 7 120 K?

Wahoo Elemnt BOLT V2 základní info
nejlepší cena

 

Wahoo Elemnt BOLT V2 popis, recenze, obchody

Recenze a poradna Wahoo Elemnt BOLT V2
Parametry Wahoo Elemnt BOLT V2
Obchody s produktem Wahoo Elemnt BOLT V2

Navigace Wahoo Elemnt BOLT V2 - návod, manuál, příručka.

Recenze Wahoo Elemnt BOLT V2

Wahoo Elemnt BOLT V2 manuál

Wahoo Elemnt BOLT V2 uživatelská příručka

Wahoo Elemnt BOLT V2 pdf

#EANF# Popis produktu Na prodejn? Kosmonosy jsou k vyzkoušení 2 pln? funk?ní DEMO kusy, rádi Vám je bezplatn? p?edvedeme. Stáhn?te si aktualizaci firmware - zlepšuje citlivost p?íjmu GPS signálu a p?idává "PAN&ZOOM" v mapách Wahoo ELEMNT BOLT je komplexním GPS cyklopo?íta?em od zna?ky Wahoo jak pro rekrea?ní, tak vrcholové cyklisty. Je prvním cyklopo?íta?em, který byl navržen jako integrovaný systém cyklopo?íta?e a držáku, tedy vysoce aerodynamická sestava s ohledem na mimimální odpor vzduchu p?i jízd?, maximální ergonomii ovládání a pokro?ilý design celé sestavy. Disponuje nejen všemi b?žnými cyklistickými ukazateli, ale i kompletními naviga?ními možnostmi a mapovými podklady pro celý sv?t. Verze 2 ponechává všechny p?ednosti a ergonomii tohoto populárního cyklopo?íta?e a p?idává celou ?adu vylepšení a novinek. Mezi ty nejd?ležit?jší pat?í p?edevším zmín?ný barevný displej, inteligentní navigace s obrovskou 16GB pam?tí na mapové podklady, nový, ješt? ergonomi?t?jší design tla?ítek, rozsáhlé p?edinstalované mapy, senzor okolního sv?tla, moderní USB-C konektor a ?adu dalších vylepšení. Cyklopo?íta? WAHOO ELEMNT BOLT je schopen na svém displeji notifikovat p?íchozí telefonické hovory, SMS zprávy a prakticky veškerou další komunikaci odehrávající se na Vašem mobilním telefonu, takže Vám b?hem Vaší jízdy skute?n? nic d?ležitého neunikne. Za?ízení je kompatibilní s telefony iPhone i Android. CHYTRÁ NAVIGACE Umož?uje vytvo?it trasu p?ímo výb?rem místa na obrazovce nebo volbou uložené lokace. Bolt vybere nejkratší cestu a provádí i p?ípadné korekce trasy p?i odchýlení se od doporu?eného kurzu. Na další obrazovce je možné zkontrolovat i výškový profil trasy. CHYTRÁ LED SV?TÝLKA Barevné LED diody v horní ?ásti cyklopo?íta?e ukazují na k?ižovatce ten správný sm?r, ale také monitorují a indikuji Vᚠaktuální Wattový výkon, srde?ní tep, nebo rychlost. 64 BAREV Velmi kvalitní barevný displej Vás nenechá na holi?kách ani na tom nejost?ejším slunci. Vaše data i navigace tak výrazn? zp?ehlední. NOTIFIKACE P?ijímání hovor?, textové zprávy, WhatsApp, emailové notifikace - vše lze i vypnout, pokud nechcete být rušeni. STRAVA LIVE SEGMENTY Integrace aplikace STRAVA je dokonalá, takže budete p?edem informováni na za?átek segmentu, zbývající délku a profil segmentu, aktuální ztrátu na vᚠnejlepší výkon ?i KOM na tomto segmentu, p?edpokládáný celkový ?as. STRUKTUROVANÉ TRÉNINKY Tréninky je možné si dop?edu p?ipravit ?i zvolit z již p?ipravených. ELEMNT BOLT Vás pak bude upozor?ovat na každý interval nebo dokonce rovnou ?ídit VᚠSMART trenažér. K dispozici je sada n?kolika trénink? sestavených pro jezdce týmu INEOS Grenadiers a také dv? varianty FTP testu. ON-LINE TRASOVÁNÍ VAŠÍ JÍZDY Pomocí on-line trasování Vaší jízdy je možné vid?t p?ímo na dispeji kde se nachází Vaši p?átelé a sdílet s nimi Vaši polohu. OVLÁDÁNÍ TRENAŽÉRU Pokud spárujete ELEMNT BOLT s vaším chytrým trenažérem, je možné pak jedoduše ovládat zát?ž p?ímo z cyklopo?íta?e. Specifikace Rozm?ry: 77 x 47 x 21mm Dispej: 2,2" / 56mm / 64barev Váha: 68g Bezdrátový p?enos: ANT+, Bluetooth Výdrž baterie: 15h (USB nabíjení) Odolnost proti vod?: IPX7 Obsah balení Wahoo ELEMNT BOLT v2 Aero držák na ?idítka Držák na p?edstavec USB-C nabíjecí kabel Upev?ovací pásky
86 %

návodů dohledáme v českém jazyce.
V ostatních případech vracíme peníze.


43 minut

je průměrná doba dohledání u varianty EXPRESS