Změna dodavatele energií krok za krokem

,
Změna dodavatele energií krok za krokem

Mnoho dodavatelů energií informuje své zákazníky o nutné změně ceníku s odůvodněním, že za současné situace růstu cen už nejsou schopni dodávat energie za původních podmínek, které slíbili při uzavření smlouvy. Podstatou sdělení dodavatele je, že ceny energií se výrazně zvyšují, a spotřebitel tak může volit mezi akceptací zvýšení ceny a možností od dodavatele odejít, což je právo, které mu v takové situaci dává zákon. Jak postupovat při změně dodavatele energií?

Posouzení výhodnosti změny dodavatele

Před změnou dodavatele je vhodné si zjistit, zda je pro vás změna dodavatele výhodná, srovnat si jejich cenové a obchodní podmínky. Pro porovnání cenových nabídek dodavatelů můžete využít například kalkulátor Energetického regulačního úřadu, kalkulátor ERÚ.

Výběr dodavatele energií

Pokud se rozhodnete pro změnu dodavatele, není vhodné se zaměřit při výběru pouze na jediného dodavatele. Pro posouzení vhodnosti dodavatele je třeba zohlednit i ostatní skutečnosti mezi než patří, reference, finanční stabilita, přihlášení dodavatele k Etickému kodexu obchodníka, výše smluvní sankce, možnost sjednat si smluvní vztah na dobu neurčitou, zda má dodavatel zpoplatněnou zákaznickou linku. Mezi zásadní měřítka patří také obchodní podmínky obvykle uvedené na webových stránkách dodavatelů.

Obchodní podmínky obsahují zejména následující ujednání:
Doba trvání smlouvy, zda je na dobu určitou nebo neurčitou, výpovědní doba,
Jaké jsou další nabízené služby, jaký je k nim přístup (pobočky, telefon, web) a jak jsou zpoplatněné,
Výčet smluvních sankcí a poplatků,
Úplný a platný ceník pro konkrétní rok (pozor na zavádějící informace a staré ceníky),
Práva a povinnosti smluvních stran,
Zda bude změna dodavatele zpoplatněna (změna dodavatele je sice ze zákona bezplatná, někteří dodavatelé však vybírali tzv. aktivační poplatek za zprostředkování),
Způsob a možnosti ukončení smluvního vztahu s novým dodavatelem v případě nespokojenosti s poskytovanými službami.

Podpis smlouvy

Jakmile podáte výpověď smlouvy, můžete podepsat novou smlouvu. Před definitivním podpisem smlouvy si nechte předložit tuto smlouvu, platný ceník a platné obchodní podmínky, tyto dokumenty si důkladně prostudujte.
Většina dodavatelů zařídí všechny nezbytnosti plně za vás. Stačí, když novému dodavateli podepíšete plnou moc pro ukončení současné smlouvy. Tak získáte jistotu, že vám dodávky elektřiny budou navazovat k datu ukončení odběru u stávajícího dodavatele zahájí dodávky nový dodavatel. Pokud spotřebitel pouze odstoupí od smlouvy a neuzavře smlouvu jinou, může se nechtěně dostat do režimu neoprávněného odběru. Dodávka od nového dodavatele by totiž měla plynule navazovat na tu původní.

Vlastní proces změny dodavatele

Pokud podepíšete plnou moc pro zastupování v procesu změny dodavatele, tento bod se vás v zásadě netýká, Výpovědní lhůta může být podle typu podepsané smlouvy různá (proces trvá od 1 do 6 měsíců) v případech smluv uzavřených na dobu neurčitou a i delších časových intervalů v případech ukončování smluv uzavřených na dobu určitou.
V případě, že nepodepíšete plnou moc pro zastupování v procesu změny dodavatele, budete muset celý proces vyřizovat sami. Nejlépe uděláte, když zkontaktujete dodavatele telefonicky, nebo mailem a zeptáte se jaké doklady si máte připravit. Většinou se jedná o přesnou adresu odběrového místa, číslo bankovního účtu, poslední faktruru, které obsahuje další nezbytné údaje jako osmnáctimístné identifikační číslo odběrného místa (EAN).

Dodávka od nového dodavatele

Nový dodavatel vás předem informuje, k jakému datu dojde k zahájení dodávek. Do pěti pracovních dnů od zahájení odběru je vhodné nahlásit provozovateli distribuční soustavy samoodečet. Následně obdržíte závěrečné vyúčtování spotřeby, kterým dojde k vypořádání závazků s původním dodavatelem. Při prvním vyúčtování od nové dodavatele si překontrolujte fakturu, především, zda jsou dodrženy smluvené obchodní podmínky a ceny. Nezapomeňte přesměrovat platby za energii na bankovní konto nového dodavatele.

Hodnocení Změna dodavatele energií krok za krokem

Ohodnoťe náš článek Změna dodavatele energií krok za krokem. Pomohl vám se v tematu zorientovat? Nabídl vám vhodné produkty ke koupi?

5 hvězdiček = nejlepší

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (No Ratings Yet)
Loading...

Podobné články k Změna dodavatele energií krok za krokem

Další články s tématikou nákupního rádce:

86 %

návodů dohledáme v českém jazyce.
V ostatních případech vracíme peníze.


43 minut

je průměrná doba dohledání u varianty EXPRESS